Hiển thị kết quả duy nhất

100,000.00
100,000.00
100,000.00